معماری
خانه / دسته‌بندی نشده / انواع و کابرد مانومتر Manometer

انواع و کابرد مانومتر Manometer

مانومتر چیست؟ انواع و کابرد آن Manometer

مانومتر چیست؟ انواع و کابرد آن Manometer

یکی از دستگاههایی که جهت اندازه گیری فشار بکار می رود، مانومتر است، در واقع مانومترفشار سنجی است که با آن فشار گاز محبوس در یک ظرف را اندازه گیری می کنند. مهمترین عاملاندازه گیری فشار لوله بروردون می باشد، لوله برودون یکی از قسمت های اصلی مانومتر است که با مقطع تقریبا بیضی به شکل C ساخته شده که یک طرف آن مسدود و ظرف دیگر آن به نقطه فشار وصل می شود. فشار سنجهای نوع بوردون قادرند از ۳۰ تا ۵۰۰۰۰ پوند بر اینچ مربع را اندازه بگیرد. فشار وارده باعث می شود نوک آزاد لوله بوردون حرکت کند و این حرکت بوسیله سیستم اهرم به چرخ دنده و عقربه منتقل می شود و عقربه روی صفحه فشار را نشان می دهد.
از انواع دیگر مانومترها می توان به مانومتر U شکل اشاره کرد که یک لوله U شکل است که یک سر آن باز است و سر دیگر آن به ظرف دارای گاز متصل است. در این لوله جیوه یا مایع های دیگر را می توان ریخت. ارتفاع جیوه در دو شاخه لوله برابر است ولی با باز شدن شیر ظرف و ورود گاز به درون آن، ارتفاع جیوه در لوله تغییر می کند و با توجه به آن فشار گاز اندازه گیری می شود.
    مانومتر ها  می توانند به طور غیر مستقیم برای اندازه گیری سایر متغیرها نظیر دبی سیال/ گاز، سرعت، سطح مایع و ارتفاع بکار روند.
    واحد استاندارد فشار در دستگاه SI پاسکال می باشد که برابر ۱Pa=1N/m2 می باشد یک پاسکال برابر مقدار یک نیوتن نیروست که بر یک متر مربع سطح جسمی وارد میگردد.
مانومترهای  لوله بوردون (Bourdon-manometer) برای اندازه گیری طیف وسیعی از اختلاف فشارها به کار می رود (حدود ۷۰۰ مگا پاسکال). به دلیل بلند بودن طول لوله مانومتر و سایر ملاحظات عملی، برای اندازه گیری فشار های زیاد در تبرید به کار برده می شوند.مکانیسم این فشار سنج را در شکل زیر ملاحظه می کنید.

manometr1

لوله بوردون از یک لوله فلزی خمیده بیضوی تشکیل شده است که با افزایش فشار سیال تمایل به باز شدن داشته و با کاهش فشار انحنای بیشتری می یابد. تغییرات انحنا از طریق یک سیستم چرخ دنده ای به عقربه منتقل می شود. جهت و مقدار حرکت عقربه به جهت و مقدار تغییر انحنای لوله بستگی دارد. فشار سنج های بوردون برای اندازه گیری فشارهای بیشتر و کمتر از اتمسفر به کار می روند.
از مانومتر U شکل می توان برای اندازه گیری فشار، خلاء یا اختلاف فشار بین دو نقطه استفاده کرد. این روش از جمله ساده‌ترین و در عین حال دقیق ترین روش های اندازه‌گیری فشار است. معمولا از این روش در مواردی که نیاز به مشاهده فشار توسط اپراتور به صورت محلی باشد استفاده می شود.

انواع فشارسنج ها با توجه به نوع فشار

سنسورهای فشار می‌توانند براساس بازه اندازه‌گیری، بازه دمای عملکرد و از همه مهمتر نوع فشار اندازه‌گیری طبقه‌بندی شوند. با توجه به نوع فشار، فشارسنج‌ها، به ۵ دسته طبقه‌بندی می‌شوند:

سنسور فشار مطلق

این سنسور فشار یک نقطه نسبت به خلأ کامل (۰ psi) را اندازه می‌گیرد. فشار اتمسفریک ۱۰۱٫۳۲۵ KPa (یا ۱۴٫۷psi) در سطح دریا نسبت به خلأ است.

سنسور فشار گیج Gauge

این سنسور در کاربردهای متفاوتی استفاده می‌شود زیرا می‌تواند برای اندازه‌گیری فشار یک نقطه نسبت به فشار اتمسفریک در نقطه دیگر کالیبره شود. گیج فشار تایر مثالی از نشانگر فشار گیج است. هنگامی که گیج فشار تایر مقدار ۰ psi را می‌خواند فشار داخل تایر ۱۴٫۷ psi است. یعنی برابر با فشار اتمسفر.

سنسور فشار خلأ

این سنسور برای اندازه‌گیری فشار کمتر از فشار اتمسفر در نقطه‌ای مشخص استفاده می‌شود. مرجع سنسور خلأ در صنعت متفاوت است که ممکن است موجب اشتباه شود؛ فشار نسبت به فشار اتمسفر (مانند اندازه‌گیری فشار گیج منفی) و نیز فشار نسبت به فشار خلأ .

سنسور فشار تفاضلی

این سنسور تفاضل بین فشار ۲ یا چند نقطه را که به عنوان ورودی معرفی می شوند اندازه می گیرد. برای مثال اندازه گیری افت فشار در فیلتر روغن. فشار تفاضلی هم چنین برای اندازه گیری دبی یا سطح در مخازن به کار می رود.

سنسور فشار مهرشده ( sealed )

این سنسور همانند سنسور گیج فشار است با این تفاوت که از قبل توسط سازنده برای اندازه گیری فشار نسبت به فشار سطح دریا کالیبره شده است.

MANOO
کاربرد مانومترها

اندازه‌گیری فشار

این کاربرد، کاربرد اصلی سنسورهای فشار است که در مواردی از جمله تجهیزات هواشناسی، هواپیما، اتومبیل و سایر وسایلی که در آن‌ها فشار کارایی دارد به کار می‌رود.

اندازه‌گیری ارتفاع از سطح دریا

کاربرد آن در هواپیما، موشک، ماهواره، بالن‌های هواشناسی و غیره می‌باشد. در تمامی این کاربردها از رابطه بین تغییرات فشار با ارتفاع نسبت به سطح دریا استفاده می‌شود.

اندازه‌گیری جریان

می‌توان با کمک اثر ونتوری و رابطه اش با فشار، جریان را اندازه گرفت. اختلاف فشار بین دو بخش یک تیوب نتوری (با قطرهای دهانه مختلف) اندازه‌گیری می‌شود. این اختلاف فشار، با سرعت جریان گذرنده از تیوب رابطه مستقیم دارد. از آنجا که این اختلاف فشار نسبتاً کوچک است از سنسور فشار با بازه کم استفاده می‌شود.

اندازه‌گیری ارتفاع / عمق

می‌توان از سنسور فشار برای اندازه گیری ارتفاع سطح مایع استفاده کرد. معمولاً از این تکنیک برای اندازه‌گیری مکان جسم غوطه ور در آب (مانند غواص‌ها، زیر دریایی‌ها) و یا ارتفاع سطح مایع درون یک مخزن (مانند مایع داخل برج آب) استفاده می‌شود.

آزمایش نشتی

می‌توان با اندازه‌گیری افت فشار، نشتی سیستم را به دست آورد. روش‌های متداول برای این منظور، دو روش هستند:
۱) مقایسه فشار سیستم با فشار سیستمی با نشتی معلوم و استفاده از این اختلاف فشار.
۲) اندازه‌گیری فشار و بررسی تغییرات آن در طول یک بازه زمان.

مانومتر چیست :

مانومتر که در لاتین به آن Mano meter گویند وسیله ای برای اندازه گیری فشار است. این وسیله معمولا از آب یاجیوه برای این کار استفاده می‌کند.

روش کار :

برای اندازه گیری فشار گازها ، از روش مقایسه آن ها با فشار هوا و به کمک دستگاه مانومتر استفاده می شود. درلوله U شکل مایعی ریخته می شود که چنانچه چگالی مایع موجود در فشار سنج را بدانیم می توانیم اختلاف فشار بین گاز و جو را محاسبه نماییم. معمولأ در مانومتر از جیوه (ویا آب) استفاده می شود . هنگامی که فشار دو گاز در دو حباب برابر است فشار برابر ۷۶۰ میلی متر جیوه (یک جو) خواهد بود.

مانومتر ، مانو متر ، مانومتر ، مانومتر جیوه ای ، مانومتر اکسیژن ، مانومتر آب ، مانومتر دیجیتال ، مانومتر چیست ، کاربرد مانومتر ، انواع مانومتر ، سیستم مانومتر ، طرز کار مانومتر ، روش کار مانومتر ، مانومتر چینی ، مانومتر ایرانی ، مانومتر ژاپنی ،

تشریح روش کار :

ارتفاع ستون دستگاه، مقدار فشار را نشان می دهد که با h نشان داده شده است. مانومتر دارای لوله شیشه ای Uشکل است که سر آن از هر دو طرف باز است و با مقداری جیوه پر شده است. هنگامی که هر دو ساق لوله به اتمسفر وصل شود فشار اتمسفر در هر دو لوله اثر می کند و ارتفاع جیوه در هر دو ستون برابر خواهد شد چون فشار غالب در هر دو سو یکسان است.

ارتفاع ستون جیوه در این نقطه به عنوان مبنا قرار می گیرد و بر همین اساس لوله مدرج می گردد. برای خواندن تغییر ستون پر شده از جیوه نسبت به شرایط صفر (مبدا)، مانومتر در هر دو جهت بر حسب میلی متر تنظیم می گردد.

manometer example ، manometer pressure ، manometer calculations ، manometer definition ، manometer equation ، manometer for sale ، manometer lowes ، manometer home depot ، manometer for sale ، قیمت مانومتر ، فروش مانومتر ، خرید مانو متر ، خرید و فروش ، مانو متر

هنگامی که یکی از ساق های لوله U شکل به مخزنی که قصد سنجش فشار آن را داریم وصل شود فشار وارد بر یک ساق لوله با فشار اتمسفر وارد بر ساق دیگر (که به مخزن وصل است) مقابله می نماید.

حال در صورتیکه فشار مخزن (ساق اول لوله) بیشتر از فشار اتمسفر (ساق دیگر) باشد موجب پایین رفتن سطح جیوه در ساق متصل به مخزن و اگر فشار مخزن کمتر از فشار اتمسفر باشد موجب بالا رفتن سطح جیوه در ساق متصل به مخزن خواهد شد. اساس کار دستگاه مانومتر نیز بر همین اساس است.

فشار خلاء :

فشار های کمتر از اتمسفر معمولا خلا (خلاء) نامیده می شوند و بر حسب میلی متر جیوه بیان می شوند. به دلیل اختلاف دانسیته جیوه و آب، فشارهایی که تاثیر ناچیزی در ارتفاع ستون جیوه می گذارند تغییرات قابل ملاحظه ای در ارتفاع ستون آب به وجود خواهند آورد لذا مانومتر های آبی برای اندازه گیری فشارهای بسیار کم مفید خواهند بود. فشار اتمسفر نرمال معادل ۷۶۰ میلی متر جیوه و ۱۰٫۳۳ متر آب می باشد. مقدار h فشار بر حسب ستون جیوه بیان می شود.

انواع مانومتر :

انواع مختلف مانومتر عبارتست از :

  • مانومتر U شکل که برای اندازه گیری فشار های کم از صفر تا ۴ اینچ آب و فشارهای زیاد از صفر تا ۴۸ اینچ جیوه مورد استفاده قرار می گیرد
  • مانومتر مخزن دار که برای اندازه گیری فشارهای کم تا ۱۲ اینچ آب و فشارهای زیاد تا ۴۸ اینچ جیوه استفاده می شود
  • مانومتر مایل که جهت اندازه گیری فشار های کم تا ۰٫۵ اینچ آب مورد استفاده قرار می گیرد

مانومتر ، مانو متر ، مانومتر ، مانومتر جیوه ای ، مانومتر اکسیژن ، مانومتر آب ، مانومتر دیجیتال ، مانومتر چیست ، کاربرد مانومتر ، انواع مانومتر ، سیستم مانومتر ، طرز کار مانومتر ، روش کار مانومتر ، مانومتر چینی ، مانومتر ایرانی ، مانومتر ژاپنی ، manometer ، manometer co2 ، manometer example ، manometer pressure ، manometer calculations ، manometer definition ، manometer equation ، manometer for sale ، manometer lowes ، manometer home depot ، manometer for sale ، قیمت مانومتر ، فروش مانومتر ، خرید مانو متر ، خرید و فروش ، مانو متر

 

به صورت کلی:

مانومتر وسیله ای ساده و کاربردی برای اندازه گیری فشار یک مخزن یا منبع یا غیره است. به طور معمول در مانومترها از جیوه یا آب (رنگی شده) استفاده می شود، اگر در مانومتر جیوه ای اختلاف سطح دو طرف ۷۶ سانتی متر باشد، می توان گفت دو طرف به اندازه فشار جو (اتمسفر) اختلاف فشار دارند. جالب است بدانید فشار جو برابر فشار ۱۰ متر آب است. (تقریبا)

manometer ، manometer co2 ، manometer example ، manometer pressure ، manometer calculations ، manometer definition ، manometer equation ، manometer for sale ، manometer lowes ، manometer home depot ، manometer for sale ، قیمت مانومتر ، فروش مانومتر ، خرید مانو متر ، خرید و فروش ، مانو متر

توجه :

  • در صورتی که در مانومتر از جیوه استفاده شده باشد آن را مانومتر یا فشار سنج جیوه ای و اگر از آب استفاده شده باشد آن را فشار سنج آبی می نامند.
  • چون تمام سیالات با تغییر دما منبسط و منقبض می شوند در صورت نیاز به دقت زیاد بایستی فشارهای به دست آمده توسط مانومترها برای انحراف درجه حرارت نیز تصحیح نمود.
  • بارومتر فشار سنجی از نوع مانومتر می باشد.

مانومتر ، مانو متر ، مانومتر ، مانومتر جیوه ای ، مانومتر اکسیژن ، مانومتر آب ، مانومتر دیجیتال ، مانومتر چیست ، کاربرد مانومتر ، انواع مانومتر ، سیستم مانومتر ، طرز کار مانومتر ، روش کار مانومتر ، مانومتر چینی ، مانومتر ایرانی ، مانومتر ژاپنی ، manometer ، manometer co2 ، manometer example ، manometer pressure ، manometer calculations ، manometer definition ، manometer equation ، manometer for sale ، manometer lowes ، manometer home depot ، manometer for sale

 

 
Pascal Bar Technical atmosphere Standard atmosphere Torr Pounds per square inch
(Pa) (bar) (at) (atm) (Torr) (psi)
۱ Pa ≡ ۱ N/m2 ۱۰−۵ ۱٫۰۱۹۷×۱۰−۵ ۹٫۸۶۹۲×۱۰−۶ ۷٫۵۰۰۶×۱۰−۳ ۱٫۴۵۰۳۷۷×۱۰−۴
۱ bar ۱۰۵ ≡ ۱۰۰ kPa≡ ۱۰۶ dyn/cm2 ۱٫۰۱۹۷ ۰٫۹۸۶۹۲ ۷۵۰٫۰۶ ۱۴٫۵۰۳۷۷
۱ at ۹٫۸۰۶۶۵×۱۰۴ ۰٫۹۸۰۶۶۵ ≡ ۱ kp/cm2 ۰٫۹۶۷۸۴۱۱ ۷۳۵٫۵۵۹۲ ۱۴٫۲۲۳۳۴
۱ atm ۱٫۰۱۳۲۵×۱۰۵ ۱٫۰۱۳۲۵ ۱٫۰۳۳۲ ۱ ≡ ۷۶۰ ۱۴٫۶۹۵۹۵
۱ Torr ۱۳۳٫۳۲۲۴ ۱٫۳۳۳۲۲۴×۱۰−۳ ۱٫۳۵۹۵۵۱×۱۰−۳ ≡ ۱/۷۶۰ ≈ ۱٫۳۱۵۷۸۹×۱۰−۳ ≡ ۱ Torr≈ ۱ mmHg ۱٫۹۳۳۶۷۸×۱۰−۲
۱ psi ۶٫۸۹۴۸×۱۰۳ ۶٫۸۹۴۸×۱۰−۲ ۷٫۰۳۰۶۹×۱۰−۲ ۶٫۸۰۴۶×۱۰−۲ ۵۱٫۷۱۴۹۳ ≡ ۱ lbf /in2

درباره ی mohsen

همچنین ببینید

اندازه گیری سطح مخازن Bubbler

اندازه گیری سطح مخازن Bubbler    

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *