تعمیرات

  • تعمیر و تنظیم انواع گیج های فشار و دما (مکانیکی و الکترونیکی)
  • تعمیر و تنظیم ترانسمیترهای جریان سنج (الکترونیکی و نیوماتیکی)
  • تعمیر و تنظیم ترانسمیترهای فشارسنج (الکترونیکی و نیوماتیکی)
  • تعمیر و تنظیم ترانسمیترهای سطح مایع (الکترونیکی و نیوماتیکی)
  • تعمیر و تنظیم ترانسمیترهای دما (الکترونیکی و نیوماتیکی)
  • تعمیر و تنظیم انواع پوزیشنرهای کنترل ولو (الکترونیکی و نیوماتیکی)
  • تعمیر و تنظیم انواع گاورنرهای صنعتی به طور کاملا تخصصی
  • تعمیر و تنظیم اورهال انواع کنترل ولو با تایپ های مختلف