آزمایشگاه فشار

آزمایشگاه کالیبراسیون فشار پرتو سیستم ایرانیان با بکارگیری تجهیزات مناسب مدیریت کیفیت Iso/Iec 17025 و با نظارت سازمان ملی استاندارد آماده ارائه خدمات کالیبراسیون در کمیت فشار به شرح زیر می باشد:

 • کالیبراسیون مبدل های فشار
 • کالیبراسیون سوییچ های فشار
 • کالیبراسیون I TO P  پوزیشنر
 • کالیبراسیون شیرهای فشار خلا
 • کالیبراسیون بارومترها و فشار مطلق
 • کالیبراسیون فشارسنج های تفاضلی
 • کالیبراسیون مانومترهای ستون مایع
 • کالیبراسیون انواع فشارسنج و خلاسنج
 • کالیبراسیون ترنسدیوسرها
 • کالیبراسیون ترنسمیترها
 • کالیبراسیون انواع شیرهای اطمینان